Patrona Maior

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
VALES MARTÍNEZ, Mª JOSÉ MARISQUEO A PE

Vicepatrón Maior 1º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
REY CARBALLA, FRANCISCO JAVIER MARISQUEO A FLOTE

Vicepatrona Maior 2ª

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MARTINEZ PEREIRA, Mª CARMEN MARISQUEO A PE

Cabido (Traballadores)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
NINE FRAGUA, BEATRIZ MARISQUEO A PE
PIÑEIRO NOGUEIRA, OBDULIA MARISQUEO A PE
DÍAZ NINE, Mª SOIDADE MARISQUEO A PE
LEIRO CORES, MARCOS TRIPULANTE

Cabido (Empresarios)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
GONZALEZ CHORÉN, MANUEL BATEAS – ARTES MENORES
CHAZO MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER MARISQUEO A FLOTE
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, FABIÁN MARISQUEO A FLOTE
GRANDE REBOEIRAS, MANUEL MARISQUEO A FLOTE

Xunta Xeral: Colectivo traballadores

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MARTÍNEZ PEREIRA, Mª CARMEN MARISQUEO A PE
NINE FRAGUA, BEATRIZ MARISQUEO A PE
PIÑEIRO NOGUEIRA, OBDULIA MARISQUEO A PE
DÍAZ NINE, Mª SOIDADE MARISQUEO A PE
SILVA HERMO, Mª CARMEN MARISQUEO A PE
DOS REIS  CASAL, Mª CARMEN MARISQUEO A PE
LOZANO GOMEZ, Mª EUGENIA MARISQUEO A PE
SECO GARCIA, Mª LUISA MARISQUEO A PE
EGUES SANTOS, TATIANE SORAIA MARISQUEO A PE
FALCÓN VÁZQUEZ, Mª DEL MAR MARISQUEO A PE
LEIRO CORES, MARCOS TRIPULANTE
REBOREDO FERREIRO, PABLO TRIPULANTE

Xunta Xeral: Colectivo empresarios

NOMBRE COFRADE SECTOR DE PRODUCCIÓN
NOGUEIRA GRANDE, JOSÉ LUÍS BATEAS – ARTES MENORES
GONZÁLEZ CHORÉN, MANUEL BATEAS – ARTES MENORES
CHAZO MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER MARISQUEO A FLOTE
ULLOA GARCIA, LUÍS MIGUEL MARISQUEO A FLOTE
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, FABIÁN MARISQUEO A FLOTE
BUGALLO DEL RIO, EDGAR MARISQUEO A FLOTE
REY CARBALLA, FRANCISCO JAVIER MARISQUEO A FLOTE
BLANCO REY, RUBÉN MARISQUEO A FLOTE
GONZÁLEZ SERANTES, JORGE MARISQUEO A FLOTE
VAAMONDE CARDALDA, JOSÉ MANUEL MARISQUEO A FLOTE
DIZ PEREIRA, RAFAEL MARISQUEO A FLOTE
GRANDE REBOEIRAS, MANUEL MARISQUEO A FLOTE