Patrón Maior

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
IAGO TOME BLANCO ARTES MENORES

Vicepatrón Maior 1º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MARIA ELENA PADÍN GÓMEZ MARISQUEO A PÉ

Vicepatrón Maior 2º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JUAN MANUEL ALBAR GIL MARISQUEO A FROTE

Cabido (Traballadores)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MARIA ELENA PADIN GOMEZ MARISQUEO A PÉ
PAZ MARTÍNEZ DADÍN MARISQUEO A PÉ
MARÍA EUGENÍA SILVA TARELA MARISQUEO A PÉ
MARÍA ELENA GONZÁLEZ QUINTEIRO MARISQUEO A PÉ

Cabido (Empresarios)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
SEBASTIAN TOMÉ BLANCO ARTES MENORES
ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ LORES ARTES MENORES
JUAN MANUEL ALBAR GIL MARISQUEO A FROTE
SERGIO BESADA GONZÁLEZ MARISQUEO A FROTE

Xunta Xeral Colectivo traballadores

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
ALBERTO POUSADA SILVA MARISQUEO A PÉ
ELVIRA PADÍN  GÓMEZ MARISQUEO A PÉ
RAMÓN PORTELA NOVOA TRIPULANTES

Xunta Xeral Colectivo empresarios

NOMBRE COFRADE SECTOR DE PRODUCCIÓN
SEBASTIÁN CASTIÑEIRA NACIMENTO ARTES MENORES
CELESTINO MÍGUEZ MONTES RECURSOS ESPECÍFICOS
PEDRO PABLO FRANCISCO PIÑEIRO ARTES MENORES