Patrón Maior

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JUAN JOSÉ BESADA RICO ARTES MENORES

Vicepatrón Maior 1º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MIGUEL OTERO BARBEITO ARTES MENORES

Vicepatrón Maior 2º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
SIMÓN SABARÍS GARCÍA RECURSOS ESPECÍFICOS

Cabido (Traballadores)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
J.DANIEL AGUÍN CHOUZA ARTES MENORES
DAVID DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ ARTES MENORES
VICTOR SOTO CAMIÑA ARTES MENORES

Cabido (Empresarios)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JUAN J. AGUÍN CHOUZA ARTES MENORES
DANIEL CARBALLA BESADA RECURSOS ESPECÍFICOS
MARCOS MOLDES VAZQUEZ CERCO

Xunta Xeral Colectivo trabajadores

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
JOSÉ M. CASTIÑEIRA VIDAL CERCO
SANTIAGO SABOR GARCÍA ARTES MENORES
LUS D. BARROS OTERO ARTES MENORES
J.DANIEL AGUÍN CHOUZA ARTES MENORES
DAVID DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ ARTES MENORES
VICTOR SOTO CAMIÑA ARTES MENORES
SIMÓN SABARÍS GARCÍA RECURSOS ESPECÍFICOS

Xunta Xeral Colectivo empresarios

NOMBRE COFRADE SECTOR DE PRODUCCIÓN
JUAN J. AGUÍN CHOUZA ARTES MENORES
DANIEL CARBALLA BESADA RECURSOS ESPECÍFICOS
MARCOS MOLDES VAZQUEZ CERCO
MARTÍN DOMÍNGUEZ BASDEDIOS ARTES MENORES
JOSÉ SABOR TORRES ARTES MENORES
RAMIRO SABARÍS GALIÑANES RECURSOS ESPECÍFICOS
MIGUEL OTERO BARBEITO ARTES MENORES