Patrón Maior

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
ANTONIO M. OTERO AGUIN PESCA DE BAIXURA

Vicepatrón Maior 1º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
DOLORES GONDAR MEIS MARISQUEO A PÉ

Vicepatrón Maior 2º

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
SAMUEL VAZQUEZ GALIÑANES PESCA DE BAIXURA

Cabido (Traballadores)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MARIA DEL CARMEN BESADA MEIS MARISQUEO A PÉ
MARIA DEL CARMEN FONTOIRA BEA MARISQUEO A PÉ
MARIA ELISA GARCIA BUEZAS MARISQUEO A PÉ
ANA MENÉNDEZ FERNÁNDEZ MARISQUEO A PÉ

Cabido (Empresarios)

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
MIGUEL ANGEL MASCATO GUILLÁN PESCA DE BAIXURA
JOSE LUIS PEREZ NAVEIRO PESCA DE BAIXURA
FÉLIX PIÑEIRO GONZÁLEZ PESCA DE BAIXURA
CLAUDIO SUÁREZ PRIETO MARISQUEO DENDE EMBARCACIÓN

Xunta Xeral Colectivo traballadores

NOME COFRADE SECTOR DE PRODUCIÓN
GONDAR MEIS DOLORES MARISQUEO A PÉ
FONTOIRA BEA, MARIA DEL CARMEN MARISQUEO A PÉ
BESADA MEIS, MARIA DEL CARMEN MARISQUEO A PÉ
REY AGUIAR, MARIA DEL CARMEN MARISQUEO A PÉ
MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, ANA MARIA MARISQUEO A PÉ
CAMPOS GARCIA, ROSA MARIA MARISQUEO A PÉ
GARCIA BUEZAS, MARIA ELISA MARISQUEO A PÉ
VAZQUEZ OSORIO, MARIA LUISA MARISQUEO A PÉ
RIAL LASTRES, FERNANDO MARISQUEO A PÉ
OTERO SOUTO, RAQUEL MARISQUEO A PÉ
MIGUEZ LAMELAS, LUISA MARISQUEO A PÉ
MÉNDEZ MINIÑO, FERNANDO TRIPULANTES

Xunta Xeral Colectivo empresarios

NOMBRE COFRADE SECTOR DE PRODUCCIÓN
REY RADIO, EDUARDO PESCA DE BAIXURA
VAZQUEZ GALIÑANES, SAMUEL PESCA DE BAIXURA
PÉREZ NAVEIRO, JOSE LUIS PESCA DE BAIXURA
BARREIRO OTERO, JOSE LUIS PESCA DE BAIXURA
MEIS ALVAREZ, JOSE ANTONIO PESCA DE BAIXURA
PIÑEIRO GONZALEZ, FELIX PESCA DE BAIXURA
MASCATO GUILLÁN. MIGUEL ANGEL PESCA DE BAIXURA
BESADA ASPRES, JUAN MANUEL PESCA DE BAIXURA
SUAREZ PRIETO, CLAUDIO MARISQUEO DENDE EMBARCACIÓN
FANDIÑO PUENTE, JOSE MANUEL MARISQUEO DENDE EMBARCACIÓN
CASAL FONTÁN, DAVID MARISQUEO DENDE EMBARCACIÓN
LOIS MAGDALENA, JUAN CARLOS RECURSOS ESPECÍFICOS